1. MADDE - TARAFLAR
  1. www.e-kom.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten BEYLİKDÜZÜ OSB MAH. HÜRRİYET BULVARI ASF-BATI PLAZA NO:10/9 BEYLİKDÜZÜ-34524/İSTANBUL adresinde mukim EKOM ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bundan böyle “EKOM” olarak anılacaktır.
  2. www.e-kom.com internet sitesine (“İnternet Sitesi”) üye olan internet kullanıcısı bundan böyle "Üye" olarak anılacaktır.
 2. MADDE - SÖZLEŞMENİN KONUSU

  İşbu Sözleşme’nin konusu EKOM’un sahip olduğu internet sitesi www.e-kom.com ‘dan üyenin faydalanma/kullanma şartlarının belirlenmesidir.

 3. MADDE - TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. Üye, www.e-kom.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, 18 yaşını doldurduğunu ve tan ehliyetli olduğunu, EKOM’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Üye, İnternet Sitesi’ne üye olurken iletmiş olduğu her türlü bilgi ve içeriğin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. EKOM, EKOM çalışanlarının ve yöneticilerinin; Üye'lerin iletmiş oldukları ve/veya değiştirilmiş oldukları bilgi ve içeriklerin doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu araştırma, inceleme ve taahhüt etme yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmadığı gibi bu bilgilerin yanlış/hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir. Üye, üyelik işlemleri sırasında verdiği ad soyadı, iletişim bilgileri ve ödeme bilgileri gibi bilgiler de dahil olmak üzere tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan eder. İşbu maddenin Üye tarafından ihlali halinde Üye, EKOM’UN uğradığı doğrudan ve dolaylı tüm zararları nakden ve defaten ilk talepte ödemekle yükümlüdür. EKOM Üye'nin paylaştığı içeriklere ilişkin sorumluluğu bulunmamasına rağmen, tamamen kendi inisiyatifinde bulunmak kaydıyla Üye'nin paylaştığı içerikleri inceleme ve herhangi bir neden göstermeksizin İnternet Sitesi’nden kaldırma hakkına sahiptir.
  2. Üye, kendi oluşturduğu olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından EKOM'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, EKOM'un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. Üye tarafından, İnternet Sitesi hizmetlerinden faydalanabilmek amacıyla kullanmakta oldukları üyelik bilgileri, şifre ve kişisel bilgileri dahil, tüm sistem erişim araçlarının kullanılması, saklanması, korunması, güvenliği yalnızca Üye'nin sorumluluğundadır. Sistem erişim araçlarına üçüncü şahıslar tarafından ulaşılması ve/veya kullanılması, aktarılması, üyeler tarafından kullanılan cihazların çalınması, kaybolması ve/veya el değiştirmesi gibi durumlar nedeniyle, Üye'nin ve/veya üçüncü şahısların uğradığı ve/veya uğrayabileceği zararlardan EKOM sorumlu değildir.
  3. Üye, www.e-kom.com internet sitesini kullanırken güncel yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
  4. Üye, www.e-kom.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekil de kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Üye Site üzerinde sağladığı yorum, iletişim ve sorular dahil olmak üzere tüm içeriklerin hukuka ve ahlaka uygun olmasını sağlayacağını kabul eder. (i) İçeriklerin üçüncü kişilerin özel hayatının gizliliğine aykırılık oluşturmamasını, kişilik haklarını ihlal etmemesini, üçüncü kişilerin kişisel bilgilerini ihtiva etmemesini, (ii) İntihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçları ve Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar dahil Türkiye Cumhuriyeti mevzuatında suç olarak kabul edilen fiillerin unsurlarını oluşturmamasını, siyasi propaganda içermemesini, (iii) virüs, truva atı, spam ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın diğer zararlı, bozucu veya tahrip edici dosyalar içermemesini sağlayacaktır. İçeriklerin işbu maddeye aykırı olması durumunda EKOM İNTERNET SİTESİ üzerinde yayınlanmasını reddetme hakkına sahiptir. Üye’nin işbu maddeden doğan yükümlülüklerine aykırı davranması halinde Üye, EKOM’UN doğrudan ve dolaylı tüm zararlarını karşılamakla yükümlüdür.
  5. www.e-kom.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin EKOM'la hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. EKOM'un üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  6. EKOM, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.e-kom.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden EKOM'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. Üye, İNTERNET SİTESİ’ni hukuka uygun olarak kullanmakla ve İNTERNET SİTESİ’ne hiçbir şekilde zarar vermemekle yükümlüdür. Taraflar Üye’nin kötü niyetli olarak İNTERNET SİTESİ’ne DDOS, truva atı, virüs ve benzeri yöntemler kullanma suretiyle İNTERNET SİTESİ’nin çalışmasını ve işlevselliğini bozarak İNTERNET SİTESİ’ne erişimi engellemesi, İNTERNET SİTESİ’ndeki verileri bozması ve/veya yok etmesi, değiştirmesi, erişilmez kılması ve/veya hukuka aykırı olacak şekilde veri eklemesi durumlarında işbu Sözleşme’nin EKOM tarafından derhal feshedilebileceğini kabul eder. Bu durumda Üye EKOM’un uğradığı doğrudan ve dolaylı tüm zararları nakden ve defaten ilk talepte ödemekle yükümlüdür.
  7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
  8. İşbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, EKOM’u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, EKOM'un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
  9. EKOM'un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye bu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, EKOM’un hiçbir sorumluluğu yoktur.
  10. www.e-kom.com internet sitesi yazılımı, tasarımı ve sitede yer alan logo, resim, ürün, bilgi, belge vb tüm içerik ve dokümanlar EKOM mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca ve uluslararası sözleşmelerle korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez, kopyalanamaz ve değiştirilemez. Üye, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında İNTERNER SİTESİ’ne ve İNTERNET SİTESİ’NİN kurgulanmış sistemini parça parça veya bütün olarak EKOM’UN önceden alınmış izni olmaksızın çoğaltması, kopyalaması, işlemesi ve benzer hallerde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında cezai, hukuki ve idari tüm sonuçlardan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu web sitesinde adı geçen başkaca yerli/yabancı şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
  11. EKOM tarafından www.e-kom.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde, siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web Sitesinin İnternet Adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Üye, İnternet Sitesi’nde tanımlamış oldukları kişisel bilgilerin tamamının (ürün, üye, trafik bilgileri, mesaj kayıtları, IP bilgileri vb.) EKOM tarafından 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri gereği saklanacağını kabul ve beyan eder.Üye, gerek yürürlükteki mevzuat hükümleri, gerek AYDINLATMA METİNLERİ’NDE yer alan düzenlemeler doğrultusunda, diğer üyelerin ve/veya üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumunda, kendisine ait gizli/ticari/özel bilgilerin, EKOM tarafından resmi makamlara ve/veya hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler. Üye, bu nedenle, EKOM’DAN hiçbir nam altında tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  12. EKOM internet sitesi kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. EKOM, üyenin www.e-kom.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
  13. EKOM’a üye olan kullanıcı, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında EKOM tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, EKOM’a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, paylaşılmasına, EKOM tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, paylaşılmasına, EKOM tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece EKOM’un kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve EKOM’u sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye, kişisel verileri ile ilgili detaylı bilgiye Müşteri Aydınlatma Metni sayfasından ulaşabilir.
  14. EKOM, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya EKOM’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) EKOM ve EKOM web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
  15. EKOM web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye EKOM web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım/donanım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
  16. EKOM, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya EKOM web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
  17. EKOM, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
  18. Taraflar, EKOM'a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK (Hukuk Muhakemeleri Kanunu) Madde 189’a uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
  19. EKOM, üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’ni onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Profil Detayları” bölümünde mail ve SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.
 4. MADDE - SÖZLEŞMENİN FESHİ

  İşbu Sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya EKOM tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. EKOM üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 5. MADDE - FERAGAT

  Taraflar’dan birinin bu Sözleşme’den doğan bir hakkını kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi veya işbu Sözleşme hükümlerini veya mevzuatı ihlal etmesine rağmen diğer Taraf’ın kendisine tanınmış hakları kullanmaması yahut süresinde kullanmaması bu haklardan kısmen veya tamamen feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

 6. MADDE - İHTİLAFLERİN HALLİ

  İşbu Sözleşme’ye ilişkin ihtilaflarda Küçükçekmece Mahkemeleri ve Küçükçekmece İcra Daireleri yetkilidir.

 7. MADDE - YÜRÜRLÜLÜK

  Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürülüğe girmiştir.